Kalkulator ramp

KALKULATOR RAMP

1. Obliczyć długość potrzebnych ramp według następującego wzoru: Zalecane nachylenie: maks. 30%

DŁUGOŚĆ x 100

2. Sprawdzić długość rozstawu osi pojazdu lub długość gąsienicy.
3. Wybrać odpowiednią rampę w oparciu o dane zamieszczone w kolumnie dot. nośności.


Przykład:
W przypadku konieczności załadowania pojazdu na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego znaj- dującej się w odległości 1,2 m od ziemi, długość ramp będzie wynosić:

DŁUGOŚĆ x 100 = 4 m